Programinstallation


bild

I detta avsnitt ska jag försöka beskriva fenomenet programinstallation i Linux på ett någorlunda sorterat sätt ;-). Området är inte helt enkelt eftersom tillvägagångssättet -utom vad gäller s.k. källkod- skiljer sig mellan distributionerna. Jag redogör därför först separat för det som i någon mening är svårast men gemensamt för distributionerna, nämligen källkod. Program som behöver byggas eller kompileras för att kunna installeras. Därefter, under respektive distribution, redogör jag för huvuddragen i distributionens "pakethanterare", eller programinstallerare/-hanterare. (Bilden ovan endast inlagd i avskräckande syfte ;->).

Bli nu inte nedslagen när du läst genom denna presentation eller någon av beskrivningarna under respektive distribution!!
Ofta brukar saker och ting klarna när man väl prövat första gången. Sedan finns hjälp att få dels hos de olika distributionernas respektive forum där ofta också utvecklarna deltar och står för en omfattande kompetens (det är ju på forumen de ofta får reda på sina missar ;-), dels på ett generellt forum jag särskilt vill rekommendera: http://www.linuxquestions.org/


Begrepp

Nedan använder jag begreppen "paket" för direkt installerbara program tillverkade för den distribution man har, "repositorium" för distributionens samling av program-paket, "distribution" för den Linuxvariant man använder sig av (ex Slackware/OpenSUSE/Debian/Fedora et c), "bygga" för att tillverka en installerbar version av programvaran från källkod, "installera" för att installera den och slutligen "flagga" för tilläggsparametrar man kan lägga till terminalkommandon (efter kommandot och före argumentet). * är en wildcard, d v s kan stå för "vad som helst", t ex "vilket program som helst". Med "distributionsderivat" (främst Debian) menar jag distributioner som är utvecklade från en "huvuddistribution". T ex är Ubuntu utvecklad från Debian och LinuxMint i sin tur från Ubuntu et c. Dessa sammanfattar jag som Debian och dess derivat. "Beroenden": Oftast behöver vissa program andra "under-" eller "hjälp"-program för att kunna installeras och fungera. De underprogram som krävs för ett program kallas för "beroenden". (Engelska Dependencies/Requirements)

Grundläggande kunskap

För all källkodsinstallation men också den pakethantering som nedan beskrivs för olika distributioner förutsätts en grundläggande kännedom om hur man arbetar i Terminal: F f a navigation mellan olika kataloger med

$ cd [/annan/katalogs/underkatalog]


Att tillverka katalog

$ mkdir


samt ändra UNIX-rättigheter för filer och kataloger

$ chmod


och ändra ägarskap och grupptillhörighet för filer och kataloger

$ chown
$ chgrp


och att man har root-behörighet (Superuser/Administratörs-behörighet), d v s ett root-konto

$ su
lösenord: ********
# 


eller åtminstone tilldelats "sudo" i sitt system (vanligt i Debian och derivaten)

$ sudo [kommando]
lösenord: ********* (kommandot körs med root-behörighet, återgår ofta sedan till vanlig användarbehörighet)
$


$ eller ~>

betecknar vanligen att man kör terminalen som vanlig användare

# 

betecknar att man kör terminalen med root-behörighet.

Pakethanterare

De flesta större distributioner, som Debian och derivaten, Fedora, OpenSuSE (nedan kallad SuSE) har pakethanterare som förenklar installationen av de distributionsegna paketen, bl a genom att hjälpa till att lösa paketens beroenden under installationen. Dessa pakethanterare finns oftast i en grafisk variant, d v s med grafiskt gränssnitt, och en terminalvariant.
Slackware's pakethanterare skiljer sig från detta genom att inte hjälpa till att lösa beroenden, de får man hålla reda på och installera själv. -Slackware's pakethanterare installerar/uppgraderar/avinstallerar programmet i fråga. I stället finns i Slackware en del hjälpmedel för att hantera beroenden.
Mer om de olika distributionernas pakethanterare hittar du genom länken Programinstallation under respektive Distribution i menyn till vänster.

Källkod

Metoden för att installera källkod är i huvudsak gemensam för samtliga distributioner och beskrivs separat. Se länken Källkod som du hittar närmast under länken Programinstallation (som ledde hit).
Tre olika typer av källkods-kompilering/byggande beskrivs:
Källkod baserad på configure
Källkod baserad på cmake
samt något oegentligt:
Källkod som byggs i "Utvecklingsmiljön" Mono.valid-xhtml10 Strict valid-css